Tjenester

Rett Regnskap AS

Regnskap fra A til Å

På et regnskapskontor med 100 kunder vil regnskap fra A til Å kunne være mange ting:

 • Registrering av transaksjoner
  Noen kunder registrerer mye selv direkte i våre systemer, noen leverer dokumentasjon scannet til oss, vi leser inn mye data fra bank mv – men, noen kunder kommer også med papirbilag. Avdelings- og/eller prosjektregnskap går fint.
 • Avstemming og kontroll
 • Rapportering til kunden
  Frekvens og layout blir vi enige om.
 • Rapportering til det offentlige
  Momsoppgave? Vi tar den.  Statistikk til SSB? Ikke noe problem.
 • Kommunikasjon med revisor
 • Utarbeidelse og levering av likningspapirer
  Aksjonærregisteroppgave, skattemelding, selskapsmelding
 • Utarbeidelse og levering av årsregnskap

Men vi bistår også gjerne med:

 • Betalingstjenester og bankintegrasjon
 • Fakturering og purring, samt overføring til inkasso
 • Konsernregnskap
 • Budsjettering

Rådgivning

Blant rådgivnings- og konsulentoppgaver vi utfører for våre kunder, kan nevnes:

 • Stiftelse av selskap
  Vi bistår under prosessen fra valg av organisasjonsform til registrering i Brønnøysundregistrene.
 • Avvikling av selskap.
 • Deltakelse i styremøter og generalforsamling med bistand til protokoller mv.
 • Avregninger og indeksreguleringer.
 • Transaksjonsbistand – oppgjørsoppstillinger.
 • Enkel kontraktsbistand – ansettelser, leiekontrakter mv.
 • Samtalepartner for eier/daglig leder.
Rett Regnskap AS

Lønn/HR

Vi har veldig god kompetanse innen lønn og HR, og kan ta lønnskjøringen fra A-Å for din bedrift. Som vår kunde får du tilgang til den kompetansen som din bedrift har behov for når du trenger det. Vi bistår med å oppfylle de kravene som myndighetene setter til all rapportering innenfor området.

Blant oppgaver vi utfører for våre kunder kan nevnes:

 • Rådgivning/kontraktsbistand – ansettelser mv.
 • Ordinær lønnskjøring med tilhørende lovpålagt rapportering/a-melding.
 • Bistand med reiseregninger
 • Utsendelse lønnsslipper
 • Terminoppgaver for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
 • Utarbeidelse av årsoppgave lønn og skattetrekk
 • Utarbeidelse av annen rapportering/statistikk (bl.a SSB mv.)
Rett Regnskap

Kontoradministrative tjenester

Kontoradministrative tjenester kan være så mangt, og har din bedrift et behov så kan vi bistå. Dette kan være bistand i forbindelse med å få på plass smarte rutiner for det kontoradministrative arbeidet i din virksomhet. Hvordan skal du som leder/eier få oversikt og orden med gode systemer og interne rutiner.

Her kan blant annet nevnes:

 • Bistand vedr utarbeidelse av interne rutiner (telefon, e-post, postbehandling, arkivering, intern informasjon mm.)
 • Faktureringsarbeid
 • Være en ekstra ressurs i KS/HMS-arbeidet i bedriften.