Kundekontroll

Kundekontrollen omfatter registrering og kontroll av opplysninger om foretaket, legitimering av kundens berettigede representant, registrering av reelle rettighetshavere og om representanten er en politisk eksponert person «PEP».

Kundekontroll for selskap

Legitimering

I henhold til vår autorisasjon som regnskapsførerforetak er vi pålagt å utføre en kundekontroll før vi påtar oss et oppdrag for nye oppdragsgivere i henhold til Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven).

Vi har valgt å gjøre denne kontrollen elektronisk gjennom Signant og ved bruk av BankID som identifikasjon.

Ved å trykke på knappen ved siden av (under på mobil/nettbrett) åpnes en ny fane med skjema som skal fylles ut. Her er det viktig at alle felt fylles ut korrekt. Velg knappen «kundekontroll for selskap»

1. Først må det velges hvorvidt dette er et eksisterende eller nytt selskap.

2. Ved eksisterende selskap skrives først organisasjonsnummer inn, så trykker man på «Hent firmaattest fra BRREG».

3. Det må oppgis reelle rettighetshavere. Det er fysiske personer som eier mer enn 25% av selskapet, direkte eller indirekte.

4. Når det er slike rettighetshavere må dette angis og alle feltene, inklusive politiske eksponert person, må fylles ut.

5. Legitimering av de oppgitte opplysninger skal skje av en som kan signere på vegne av selskapet. Også her må også alle felt, inklusive politisk eksponert person, fylles ut.

ID-kontroll for enkeltperson

Legitimering

Som regnskapsførerforetak så er vi også pålagt å utføre ID kontroll av den som kan signere på vegne av selskapet. Vi anbefaler at du bruker elektronisk ID for å legitimere deg.

For å komme til riktig skjema klikker du på knappen «ID kontroll for enkeltpersoner»

Om du ikke har elektronisk ID må vi motta liste over reelle rettighetshavere for selskapet og gyldig legitimasjon som er bekreftet rett kopi av godkjent instans.

Du kan også komme innom kontoret vårt i Sorgenfriveien 9, 5. etg. slik at vi kan få tatt kopi av gyldig legitimasjon. Som gyldig legitimasjon regnes pass, førerkort og bankkort med bilde.